Tarih         RG Sayısı    Başlık

17.04.2020    31102    Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.11.2019    30941    Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.12.2018    30639    Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

20.12.2018    30621    Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

17.05.2018    30424    Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

06.04.2018    30383    Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen Ekleri’nin Onaylanması Hakkında Karar

06.04.2018    30383    Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun